Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Příspěvky

Firma škole 2014 - Královéhradecký kraj

15. 12. 2014

khk_kraj.jpgSpolupráce škola vers. firma v mnoha svých podobách – odborný výcvik či praxe ve firmách, další vzdělávání učitelů, monitoring jednotného zadání závěrečných zkoušek a profilových maturit odborníky z praxe, pomoc při náboru žáků apod. je současným vedením Královéhradeckého kraje jednoznačně podporována, k čemuž by měla přispět i odpovídající medializace úspěšných příkladů takové spolupráce. 

Během prosince jsem jako člen hodnotící komise obdržel od ředitele Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje nominační listy s návrhy nejlépe spolupracujících firem se školami v našem kraji ... VIDEO

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Certifikace PEFC

13. 12. 2014

Péče o lesní porosty na školním polesí České lesnické akademie Trutnov splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření, která vzešla z jednání 2. ministerské konference o ochraně lesů v Evropě konané v roce 1993 v Helsinkách. Tuto skutečnost potvrzují posudky nezávislých certifikačních orgánů na jejichž základě jsou udělovány certifikáty s časově omezenou platností.

Certifikace lesů

Zjistěte více o historii i současnosti certifikace lesů u nás i ve světě ...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Kraj má rozpočet na rok 2015

8. 12. 2014

Rozpočet Královéhradeckého kraje pro rok 2015 byl dnes jednomyslně schválen 40 hlasy přítomných zastupitelů! Téměř jako poklonu lze brát konstatování jednoho z členů krajské opozice, že si rada kraje takto sestaveným rozpočtem prvoplánově "nekupuje přízeň voličů". Pokud jde o mou primární zájmovou oblast, tedy školství, to bude mít k dispozici 337 719 700 Kč. Jde o 9 % z celkových plánovaných výdajů kraje a vzhledem k roku předchozímu o navýšení +0,8 % ...
 

Rozpočet Královéhradeckého kraje 2015

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Mikulášský podvečer pod Černou horou

5. 12. 2014

Dnes v podvečer dorazil za dětmi do janskolázeňského kina Vlast jako každoročně Mikuláš se svým doprovodem. Ještě než začala nadílka, tleskalo zcela zaplněné hlediště šikovným žáčkům z místní mateřské školy a malotřídky. Trpělivé paní učitelky mohou být se svými malými svěřenci spokojeny.

Mikulášská besídka 2014 Janské Lázně

 
Celý příspěvek

Krása zanikajícího baroka

25. 11. 2014

Z živých nedělních trhů na Kuksu jsme proti proudu Labe zamířili ke Stanovicím a dál ... Zatímco kuksský Hospital s nejbližším okolím vykvétá díky evropským stamilionům do krásy, v ústraní zádumčivého Nového lesa tiše zaniká jiný barokní unikát – Braunův Betlém vytvořený krátce poté, co v roce 1717 zakoupil hrabě F. A. Špork les poblíž Kuksu a nechal ho proměnit ve svatý háj. 

 

Braunův Betlém v Novém lese

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality | Fotografie: Kuks - Braunův Betlém 2014 11

Přednáška ve Velkých Svatoňovicích

21. 11. 2014

V tomto týdnu jsem na pozvání Obecního úřadu Velké Svatoňovice přednášel o své letité zálibě - ornitologii. Témata mého povídání o ptácích a lidech byla mimo jiné význam ptáků pro člověka, vývoj početnosti ptáků v Evropě a ČR, poznatky o ptačí migraci, doporučení pro jejich praktickou ochranu a závěrem i několik ptačích zajímavostí až kuriozit z Krkonoš (ukázka části obsahu přednášky v článku). Došlo i na dotazy a zkušenosti místních obyvatel s pozorováním některých ptačích druhů. 

Lidsky příjemnou akci navštívila cca dvacítka občanů, kterým tímto ještě jednou děkuji za milou pozornost.

 

Ornitologická přednáška ve Velkých Svatoňovicích

 

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Má listopadová kontrarevoluce

16. 11. 2014

listopad-1989.jpgDnešní večer mne zlákal zavzpomínat na dobu před čtvrtstoletím. Neodolal jsem a na dalších řádcích tak učinil. Omlouvám se těm, kterých by se snad v textu přítomná nadsázka nějak dotkla v kontrastu s významem tehdejšího období.  Listopadové události roku 1989 jsem prožíval coby čtrnáctiletý žák trutnovské Střední lesnické školy. Z přelomového úseku našich nejnovějších dějin mi v paměti ulpěly spíš pocity, než mnoho faktů. Těm v mém případě určitě dominovalo vzrušení, že se děje něco výjimečného.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Pátek čtrnáctého

14. 11. 2014

Aniž by to tušili, zvolili žáci čtvrtého ročníku oboru Mechanizace a služby pro konání svého stužkovacího večírku docela symbolické datum. Právě v pátek 14. listopadu 2014 zpřístupnil CERMAT prostředí pro MZ v termínu jaro 2015. Malá slavnost, při níž jsme se s našimi čtvrťáky sešli ve vinárně Hotelu Krakonoš, odstartovala nezadržitelně se blížící maturitní mašinerii. Přejme si, aby si větu, kterou tak často slýchali od svého třídního učitele, až si ji nakonec zvolili jako moto na své stužky, vzali opravdu k srdci.

Tak tedy „Hoši, učte se!“

 

Stužkovací večírek

 
Celý příspěvek

Magda - imatrikulace na lékařské fakultě

25. 10. 2014

Tak výjimečných okamžiků, jako bylo dnešní Magdino složení akademického slibu, je v životě rodičů jen pár. S pocitem dojetí a zadostiučinění jsme s dalšími blízkými v zaplněném hradeckém Aldisu přihlíželi slavnosti, během které se naše dcera stala součástí akademické obce nejprestižnější české vysoké školy. Od prvních dnů prvního semestru se ukazuje, že studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové nebude nijak snadnou záležitostí.

 

lekarska-fakulta-univerzity-karlovy-v-hradci-kralove---imatrikulace-2014--19-.jpg

 
Celý příspěvek

Rekonstrukce dalšího úseku silnice III/2961

24. 10. 2014

Silnice III/2961

Silnice III/2961, oprávněný zdroj nespokojenosti občanů i návštěvníků Janských Lázní patří až do kategorie C, takže její právě probíhající rekonstrukce, naplánovaná do 4 etap, je svého druhu nesamozřejmým faktem. Jistě, že svou roli hraje lokalita lázeňského místa, jak dokládá text důvodové zprávy, na základě které jsme na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014 přidělili na opravu úseku č. 2 zmíněné komunikace z ušetřených finančních částek u již dokončených stavebních akcí částku 8 480 000 Kč.
 

Pár fotek ze staveniště mezi 4. 10. a 7. 12. 2014.

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

OP VK = spousta peněz do vzdělávání

23. 10. 2014

OP VK

V Hradci Králové dnes proběhla závěrečná konference operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - v jeho rámci byly jednotlivé aktivity úřadů, škol, organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže a mnoha dalších institucí v ČR v letech 2007-13 podpořeny celkovou částkou 1 954,6 mil. €

Se svými kolegy z České lesnické akademie Trutnov jsem se tvorbou digitálních učebních materiálů do programu rovněž zapojil a společně jsme získali pro naší školu významné finanční prostředky ...
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Zase budeme volit!?

5. 10. 2014

Volby 2014

„Síla demokracie nespočívá v tom, že by vybírala ty nejlepší k vládě, nýbrž že každou vládu lze běžnými prostředky (volbami) odvolat“.

Karl Raimund Popper (1902-1994) – dílo Otevřená společnost a její nepřátelé. 

Filosof, původem Rakušan (tatínek z Roudnice nad Labem, dědeček z Kolína), který provedl detailní rozbor totalitních praktik fašizmu a komunizmu a byl zastáncem otevřené, demokratické společnosti. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

S nakousnutým jablkem do lesa

2. 10. 2014

MapLes for iPad

Několik učitelů České lesnické akademie a THP pracovníků našeho školního polesí je pro své pracovní úkoly vybaveno tablety iPad. Minulý čtvrtek provedl jednatel firmy Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o. proškolení k novým funkcím zajímavého softwaru MapLes, který je součástí bohaté nabídky aplikací dostupných na App Storu. Jedná se o výbornou pomůcku pro majitele či správce lesa. Na zařízení iPad připojeném k internetu určí s přesností cca 2m polohu uživatele a potom umožňuje pracovat přímo v terénu s lesnickými mapami propojenými s údaji z hospodářské knihy (stav porostu, těžba, zalesňování, …). 

 

 
Celý příspěvek

Studijní cesta do Vojvodiny - část 3

30. 9. 2014

v3.jpgNa konci září jsem se zúčastnil studijní cesty do srbské Autonomní oblasti Vojvodina. Jednalo se o devátý ročník vzdělávací akce organizované pro zástupce škol zřizovaných Královéhradeckým krajem s cílem poznávat systém školství v různých evropských regionech. Součástí cesty bylo rovněž setkání s českou komunitou v oblasti srbského Banátu, která je krajskou samosprávou KHK již déle než desetiletí podporována.

Jako milovník přírody a vůbec zvídavý element zakončuji cestovní zprávu poznámkami, jejichž nadpis by mohl znít, poměry přírodní, hospodářské a společenské.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality | Fotografie: Srbsko mix 2014 09

Studijní cesta do Vojvodiny - část 2

29. 9. 2014

v2.jpgNa konci září jsem se zúčastnil studijní cesty do srbské Autonomní oblasti Vojvodina. Jednalo se o devátý ročník vzdělávací akce organizované pro zástupce škol zřizovaných Královéhradeckým krajem s cílem poznávat systém školství v různých evropských regionech. Součástí cesty bylo rovněž setkání s českou komunitou v oblasti srbského Banátu, která je krajskou samosprávou KHK již déle než desetiletí podporována.

Cestovní zpráva pokračuje poznatky a informacemi na téma česká menšina.

 
Celý příspěvek

Studijní cesta do Vojvodiny - část 1

28. 9. 2014

v1.jpgNa konci září jsem se zúčastnil studijní cesty do srbské Autonomní oblasti Vojvodina. Jednalo se o devátý ročník vzdělávací akce organizované pro zástupce škol zřizovaných Královéhradeckým krajem s cílem poznávat systém školství v různých evropských regionech. Součástí cesty bylo rovněž setkání s českou komunitou v oblasti srbského Banátu, která je krajskou samosprávou KHK již déle než desetiletí podporována.

Podrobnou cestovní zprávu začínám dílem týkajícím se naší stěžejní oblasti zájmu - školství.

 
Celý příspěvek

Ochotnické divadlo ve Svobodě nad Úpou

21. 9. 2014

Divadelní ochotníci ze Svobody nad Úpou

Kořeny ochotnického divadla sice sahají ve Svobodě nad Úpou do roku 1870, ale z bohaté tradice nezbylo mnoho. Místní novodobí ochotníci s několika janskolázeňskými sehráli v předvečer již 11. ročníku Rudolfových slavností své druhé představení s názvem Běsděs. Byl jsem se také podívat, nad čím že to trávila i má manželka a mladší dcera řadu dlouhých odpolední a večerů ...

 
Celý příspěvek

Den železnice s premiérem Sobotkou

14. 9. 2014

Den železnic 2014 - TrutnovNa trutnovském a vrchlabském nádraží a tratích do Vrchlabí a Svobody nad Úpou proběhla "krkonošská" část letošních oslav Dne železnic. Akce se termínově prolnula s Dny evropského dědictví a také obrátky nabírající kampaní před komunálními a senátními volbami.
Zúčastnil se i předseda vlády Bohuslav Sobotka, který společně s nejvyššími představiteli Královéhradeckého kraje podpořil obhajobu kandidatury současného senátora MUDr. Pavla Trpáka.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality | Fotografie: Trutnov - Den železnice 2014 09

Degustace izraelských vín

29. 8. 2014

Degustace izraelských vínOchutnávka izraelských vín s PhDr. Robinem Böhnischem, to je vždy příjemná kombinace vybraných chuťových požitků a spousty informací zdaleka nejen o izraelském vinařství. Dnes jsme se nad 12 vzorky sešli s kolegy v aule České lesnické akademie v Trutnově.

 

 
Celý příspěvek

Ministr zemědělství na lesárně

26. 8. 2014

Ministr zemědělství Marian Jurečka na České lesnické akademii TrutnovZa účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, hejtmanů Královéhradeckého a Karlovarského kraje a Ing. Daniela Szóráda, PhD. - generálního ředitele LČR s. p. dnes proběhlo v prostorách Centra odborného vzdělávání v lesnictví v trutnovském Horním Starém Městě jednání o potřebách a možnostech rezortní podpory českého lesnického školství. Dalšími aktéry reprezentativního setkání byli mimo jiné náměstek ministra zemědělství pro úsek lesního hospodářství, náměstci hejtmana Královéhradeckého a Jihomoravského kraje, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje a ředitelé lesnických škol ze Šluknova, Žlutic, Křivoklátu a Bzence.

 
Celý příspěvek

Broumovsko má své kouzlo

21. 8. 2014

Z našeho balkónu vidíme za dobré dohlednosti na horizont vzdálený něco přes 40 km. V mlžném oparu na východě se oči zastaví na charakteristické siluetě stolové hory Hejšoviny, která, ač za hranicemi Broumovska, je pro nás optickým pojítkem s touto kotlinou obklopenou horskými hřbety, místem s krásnou přírodou, bohatou historií, spoustou památek, ale také dosti odlehlým územím s nelehkým živobytím. V zimě to za prací třeba do Trutnova trvá autem i přes dvě hodiny ...

Silueta Hejšoviny z našeho balkónu - 24. 2. 2011

 

 
Celý příspěvek

Z broumovského pivovaru

18. 8. 2014

Broumovský pivovarPohlídali jsme si s manželkou termín komentované prohlídky broumovského pivovaru s následnou ochutnávkou. Erudovaný průvodce nás zasvětil do historie i současnosti provozu, výrobní technologie, upozornil na zajímavosti v muzeu a nakonec nám nabídl pět druhů piv z bohatého sortimentu firmy. Dvanáctka Opat nás opravdu zaujala a tak jsme si na ní později zašli do broumovského baru "U Votroka" - ten nám doporučili ve vzorkové prodejně v areálu pivovaru a podle naší zkušenosti dobře věděli co činí.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality | Fotografie: Broumov - pivovar 2014 08

Týden v Máchově kraji

9. 8. 2014

Z Máchova krajeRodinná dovolená ve stopách velkého českého romantika - dobrý nápad, který mohu doporučit. Odolat za krásného počasí příjemnému lenošení na plážích Máchova jezera nebylo jen tak. Malý a Velký Bezděz, tajemnem opředený hrad Houska, překvapivě malebné soubory lidové architektury ve vesnicích Žďár a Kruh, Máchův památník v Doksech či prastaré bukové lesy na sopečných vrcholcích čnících z písčitých plošin, to jsou však působivá místa, kvůli jejichž poznání stálo za to hodit batoh na záda a trochu se zapotit ...

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality | Fotografie: ČR - Máchův kraj 2014 08

Gladius, gladiolus, mečík

27. 7. 2014

Na zahrádce mi vykvetl první letošní mečík - Zlatíčko. Abych zachytil květy v posledních paprscích (Slunce dnes zapadalo deset minut před devátou), musel jsem fotografovat už o více než hodinu dříve, než poslední z nich zastínila Světlá hora.    

Líbí se mi, co o těchto krásných rostlinách tvrdí šlechtitel této odrůdy pan Lubomír Rýpar:

"Mečíky jsou jako vznešené katedrály stvořené přírodou k oslavě věčnosti a krásy, k oslavě krásy, která je věčná; jsou jako egyptské pyramidy, velkolepé a přitom tajemné."

 

Mečík "Zlatíčko"

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Recuva funguje dobře

10. 7. 2014

RecuvaTěžko říci, co se mi v hlavě zrovna zamotalo, ale (zdůrazňuji – nikým, ničím nerušen) provedl jsem poprvé něco, na co bych do té doby snad ani nepomyslel – ještě v přístroji jsem si zformátoval kartu s nezpracovanými fotografiemi. Co s tím …

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Na tři dny v Ústeckém kraji

5. 7. 2014

Národní park České ŠvýcarskoZaměstnanecké exkurze organizované kolegou Pavlem zavedly účastníky v předchozích dvou letech na jižní Moravu, tentokrát jsme se první prázdninový týden rozjeli opačným směrem. Přesto, že Ústecký kraj nepatří v obecném povědomí k atraktivním destinacím, přesvědčili jsme se, že má co nabídnout ...

 
Celý příspěvek

Odešel král lesních romantiků

30. 6. 2014

Ve věku nedožitých 77 let zesnul po dlouhé nemoci Ing. Roland Wiesner. Srdce váženého kolegy a mého třídního učitele navždy utichlo v ranních hodinách dne 29. 6. 2014. V jeho osobě budeme postrádat lesnického odborníka, zkušeného pedagoga i milého společníka, který téměř polovinu svého naplněného života věnoval naší škole.

Rolande, čest Tvé památce!

 

Ing. Roland Wiesner

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Krajská podpora ochraně přírody

23. 6. 2014

Ochrana přírody v Královéhradeckém krajiNa dnešním 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsme mimo jiné v rámci krajských dotací v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 podpořili 68 projektů a to celkovou částkou 5 285 000 Kč. Z podpořených akcí mne zvláště potěšily tyto ...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Aktuality

Za technicko-historickými památkami Trutnovska

20. 6. 2014

Hornický skanzen ŽacléřDnes jsem se s našimi žáky vydal po stopách historie za technickými památkami na Trutnovsku - první zastávkou byla pevnost Stachelberg a potom jsme zajeli do hornického skanzenu v Žacléři ...

 
Celý příspěvek

Magda odmaturovala ...

10. 6. 2014

Gymnazium Trutnov - maturity 2014Letošní maturity (ty jarní, kterým je věnována podstatně větší pozornost než podzimnímu termínu), s nimiž jsem jako zadavatel, místopředseda maturitní komise a rodič měl co do činění, pro mne skončily až v závěru uplynulého týdne, kdy dcera (a dalších přesně 101 jejích vrstevníků – absolventů čtyřletého a osmiletého studia trutnovského gymnázia) přebrala ve Společenském centru Uffo vysvědčení o maturitní zkoušce.

 
Celý příspěvek