Jdi na obsah Jdi na menu

Ze školského výboru kraje 2016/20

10. 10. 2020

2017_01_16_zápis z 1. zasedání - jelikož je jedním z členů výboru neslyšící osoba, stalo se nově specifikem zasedání našeho výboru tlumočení celého průběhu jednání do českého znakového jazyka.

 

PIRLS 2016_čtenářská gramotnost v ČR

 

 

2017_03_06_zápis z 2. zasedání + Výroční zpráva o vzdělávací soustavě KHK 2015/2016 - inkluze od 1. 9. 2016 oficiálně nějak běží. Na hodnocení je brzy, ale jedno lze konstatovat už nyní - část pedagogické veřejnosti, odhaduji, že silně nadpoloviční, není, politicky korektně řečeno, o užitečnosti projektu přesvědčena. V duchu obvyklého dění v našem školství samozřejmě koná co legislativa žádá, ale když dá průchod svým skutečným názorům ...

Před nedávnem jsem si tento rozpor opět jasně uvědomil na vzdělávací akci, která svedla dohromady učitele základek i středních škol - inkluzi nehájil nikdo. Pokud bude jmenovaný krok naší nekonečné školské reformy stát jen na poslušném vykonávání vrchnostenských nařízení (jejichž skutečné autory navíc nikdo ze školských pracovníků oficiálně nezná!), jak to asi nakonec všechno dopadne ... Zajímavé jsou i názory veřejnosti.

 

 

2017_04_03_zápis ze 3. zasedání + Přehled SŠ a VOŠ v KHK do všech podrobností za roky 2006 - 2017 - jako jsem to zažil v letech předchozích, opět se touto dobou na školském výboru bavíme o dofinancovávaných školách a školských zařízeních zřizovaných KHK, rozuměj těch, kde ředitel jednoduše není schopen vyjít se standardně přidělenými penězi na platy. Řešení, které je používáno spočívá v dorovnání z krajského školského rozpočtu. Suma požadovaných částek pro rok 2017 byla cca 14, 5 milionu Kč, školám bylo nakonec po individuálním projednávání jejich představ rozděleno milionů deset (ekvivalent dejme tomu 5 nových multifunkčních hřišť 20x40m, obnoveného IT vybavení 8 středních škol, atd.). To, jak zoufale se některým nedostává peněz ilustruje fakt, že 25 letos dofinancovávaných představuje  85 % částky pouhých 7 škol (4 z okresu Náchod, po jedné z Jičínska, Hradecka a Rychnovska) - každá z nich minimálně 500 000 Kč. A tak opět mělníme školský rozpočet, aby bujná síť krajských škol přežila další rok. Uvidíme, jak to bude dál ...

 

Inkluze dále decimuje speciální školství v našem kraji. Dnes jsme projednávali sloučení příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, Jiráskova 461 a Základní škola, Jaroměř, Komenského 392. Tento záchovný krok jsme samozřejmě podpořili, nic jiného koneckonců nezbývá, tyhle děti si nikdo do běžné základky dobrovolně nevezme (zatím). Nástupnickou školou bude "Zeman" a 40 dětí z Jaroměře může zůstat ve známém prostředí i nadále. 

 

 

2017_05_22_zápis ze 4. zasedání + Přehled "speciálních škol" v KHK do podrobností za roky 2006 - 2017 - z různých úhlů pohledu jsme diskutovali o systému finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících vzdělání s výučním listem, tedy o cca 5 - 6 milionech korun ročně vyplácených z krajského rozpočtu ve formě měsíčních stipendií žákům "háčkových" a "éčkových" oborů. Odpověď na základní otázku - jaký má podpora efekt výstižně dokládá následující graf s krátkým komentářem (pozn. podpora běží od školního roku 2008/2009)

 

pocty-nove-prijatych-zaku-do-1.-rocniku-oboru-strednich-skol-kralovehradecky-kraj-2001-2016---550px.jpg

 

 

O kondici našeho školství a jeho aktérů se dozvídáme často ze zdrojů, které ač jinak seriózní, nejdou příliš do hloubky a někdy přináší i matoucí informace.  Třeba ty o zlepšení výsledků státních maturit :-). Pak jsou tu zdroje, které je sice třeba trochu hledat, jejich výsledky však nepřekrucují realitu. Jedním z takových je i čerstvá zpráva České školní inspekce k veledůležité otázce komunikace školy a veřejnosti v oblasti základního školství. S některými ze zjištěných trendů se setkáváme i ve středních školách. 

 

 

Právem především někteří noví členové výboru vznášejí nedočkavé dotazy, co že s bujnou sítí středních škol, pro něž není dost žáků ani peněz. V období "krajské" správy tohoto segmentu školství proběhlo již několik různě povedených optimalizačních [sic] kroků a chci věřit, že nebyly poslední. Konečně, následující graf je dostatečně vypovídající ...

 

kapacity_na_strednich_skolach_kralovehradecky_550.jpg

 

 A ještě jeden problém vzdělávacího systému, který zatím jaksi neřešíme aneb máte poblíž průmyslovou zónu?

 

 

2017_06_26_zápis z 5. zasedání 

 

Podpora učitelů odborných předmětů na krajských průmyslovkách pokračuje

 

České školství v mezinárodním srovnání_EAG ČR 2015

 

Všechno, co jste se chtěli dovědět o učitelích v Evropě I

 

Všechno, co jste se chtěli dovědět o učitelích v Evropě / světě II

 

 

2017_08_24_zápis z 6. zasedání

 

Vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách České republiky - zpráva ČŠI

 

2017_09_13_zápis z 7. zasedání

 

České školství v mezinárodním srovnání_EAG ČR 2016

 

2017_10_09_zápis z 8. zasedání

 

Socioekonomický vývoj v Královéhradeckém kraji

 

2017_11_13_zápis z 9. zasedání

 

Během tohoto jednání jsme se zabývali především optimalizačními návrhy. To další kolo slučování středních škol v našem kraji a také úprava rozbujelé oborové struktury budou, jak pevně doufám nakonec dovedeny do zdárného konce - paní radní Berdychová postupuje cílevědomě k vytčenému cíli.

 

Nutno však podotknout, že jednoho z podstatných problémů, tj. neodůvodněně husté sítě osmiletých gymnázií jsme se opět dotkli pouze letmo a nedůsledně (viz kauza Hostinné) - pozn. zde je právní výklad k problematice splynutí a sloučení škol. Politická odvaha zatím vždy chyběla a chybí. Argumenty k těmto navýsost citlivým krokům však existují - jeden podstatný poskytuje Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017. V samém závěru dokumentu najdeme graf, který říká, že horší úroveň uchazečů o studium než v našem kraji vykázali pouze v rámci celkových výsledků jednoznačně nejproblematičtější kraje Karlovarský a Ústecký. A to je na pováženou!

 

osmileta_gymnazia_kralovehradecky_kraj_jpz_2017

 

 

2017_12_18_zápis z 10. zasedání

 

Audit vzdělávacího systému ČR vydaný společností EDUin za rok 2017

 

Další kolo optimalizace sítě středních škol v našem kraji schválilo Zastupitelstvo dne 4. 12. 2017. Oceňuji schopnost současné pestré koalice prohlasovat krajně nepopulární opatření. Mnoha novým i staronovým ředitelům začíná těžká práce. V některých případech není z mého pohledu životaschopnost vzniklého subjektu zcela samozřejmou záležitostí.

 

 

2018_02_12_zápis z 11. zasedání

 

Na únorovém zasedání jsme mj. vyslechli obsáhlý komentář paní ředitelky našeho krajského inspektorátu ČŠI, k prezentaci výroční zprávy této instituce. Shrnout téměř šest set stran informací do zhuštěné podoby bylo časově náročné, čas na diskuzi nezbyl a proto jsem využil nabídky paní ředitelky a zaslal jí několik dotazů dodatečně. 

Jedna z otázek směřujících ke kapitole o středním školství zněla: "Na straně 131 výroční zprávy je uvedeno doporučení „realizovat účinná opatření proti vysokým absencím“ – existují v tomto směru nějaké příklady dobré praxe, kde by bylo možno se inspirovat?"

Pedagogy s letitou praxí, kteří měli a mají možnost sledovat neutěšený vývoj v této oblasti odpověď bohužel nepřekvapí, ale ani nepotěší - zněla NE! Ergo, tam, kde není přítomna vůle a zájem žáka nebo významný pozitivní vliv rodiny na školní docházku, nemáme na středoškolské úrovni prakticky žádné nástroje, jak ji zajistit. Konečně, povinností ze zákona je jen absolvování základní školní docházky.

 

 

2018_03_05_zápis z 12. zasedání

 

Projednávání Výroční zprávy o stavu vzdělávací soustavy KHK za školní rok 2016/2017

 

Výsledky dosavadních výsledku společného vzdělávání (inkluze) pohledem ČŠI (březen 2018)

 

 

2018_04_25_zápis z 13. zasedání

 

2018_05_28_zápis z 14.zasedání

 

Změny financování regionálního školství - budou, nebudou, případně od kdy a jaké - souhrn k 23. 5. 2018

 

 

2018_06_25_zápis z 15. zasedání

 

2018_08_27_zápis z 16. zasedání

 

 

2018_10_01_zápis ze 17. zasedání
 

Velice bohatá diskuze provázela projednávání dvou z osmi programových bodů.

Nejprve šlo o problematiku úpravy oborové  nabídky středních škol našeho kraje, která nekončí a pravděpodobně bude i dále pokračovat. Bezmála rok po posledním velkém optimalizačním rozhodnutí našeho krajského zastupitelstva jsme se vyjadřovali jak k žádostem o zápis nových oborů, tak k záměru opačnému, tedy označení oboru jako dobíhajícího (do jehož  1. ročníku již nebudou přijímáni noví žáci) - jednalo se obor 64-41-L/51 Podnikání, jehož pověst je právem obecně nevalná jak, potvrzují zjištění významné tématické zprávy ČŠI (Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky) uveřejněná před několika málo dny.

 

Logicky v podobě mediální zkratky, přesto však užitečně pro všechny, které úroveň středních škol zajímá, zveřejnil některé závěry výše uvedené zprávy server iDNES.cz. Včetně výmluvné mapky 42 škol, tvořících pomyslný vrcholek ledovce problematických vzdělávacích institucí.

 

Nejhorší střední školy v ČR

 

 

Podobně nás, ne poprvé, zaujal bod Zásady pro poskytování  dotací a darů z rozpočtu KHK. Na předchozím zasedání jsme jej odložili, pro nedostatek podkladových materiálů. Jde o programové dotace, individuální dotace a dary. Poslední dvě kategorie vzhledem k tomu, že lze žádat podporu takřka o cokoliv a prakticky v jakékoliv výši (od nízkých desetitisíců po miliony korun) vzbuzují oprávněný zájem a pravidelně i rozporuplné reakce, alespoň u členů našeho výboru. Právě pro určitou volnost v jejich přidělování jsme si vyžádali přehled o jejich počtech, finančních objemech a specifických oblastech za období 2014 - 18. 

 

 

 

2018_11_12_zápis z 18. zasedání

 

Mezi dotacemi na individuální účel nám byla k posouzení předložena žádost dopravní společnosti AUDIS BUS s. r. o. týkající se jejích aktivit při dopravě tělesně a mentálně znevýhodněných dětí do speciálních školských zařízení na Rychnovsku. Případ inspiroval členy výboru k požadavku na zpracování celokrajského přehledu řešení této problematiky a později možná i návrhu na jednotný systém organizace a financování obdobných potřeb v rámci celého kraje. 

 

 

2018_12_18_zápis z 19. zasedání

 

 

2019_02_18_zápis z 20. zasedání

 

Součástí programu 20. zasedání byla Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2017/2018. V přílohách jsou mimo jiné i bilanční tabulky platů ve školách zřizovaných krajem a obcemi za roky 2016, 2017, 2018.

 

Platy 2016

Platy 2017

Platy 2018

 

 

 

2019_03_18_zápis z 21. zasedání

 

 

2019_04_15_zápis z 22. zasedání


2019_05_13_zápis z 23. zasedání


2019_06_24_zápis z 24. zasedání


2019_08_26_zápis z 25. zasedání