Jdi na obsah Jdi na menu

Biologická olympiáda - Magda ve školním a okresním a krajském kole ktg. C 2009

17. 4. 2009

 

 

 

Magdě se přihodilo následující - v jednom dni měla absolvovat dvě předmětové soutěže - 21. 4. tedy měla soutěžit jak v trutnovském okresním kole biologické olympiády, tak v krajském kole olympiády v českém jazyce.

Absurdní? Ano, ale zároveň také reálná ilustrace toho, jak Národní institut dětí a mládeže z pověření MŠMT koordinuje termíny těchto soutěží.

Řeknete si - lapálie, ale i toto je příklad jaké prozaické problémy stojí v cestě tolikrát proklamované podpory talentovaných dětí.

Jak to tedy skončilo - telefonoval jsem a mailoval a paní Mgr. Kousalová (moc děkujeme!), předsedkyně krajské komise biologické olympiády nakonec vyjednala výjimku, kterou Krajský úřad Královéhradeckého kraje Magdě umožnil účast v královéhradeckém okresním kole.

Dějství druhé:

Ve středu 15. 4. se soutěžilo na "veterinární " střední škole v Kuklenách - tady jsou výsledky.

Dějství třetí:

Peripetie pokračují. Tak tedy: na základě jednání Krajské komise BiO ze dne 17.4.2009, vyvolaném podnětem škol okresu Hradec Králové bude  výsledek Magdalény zahrnut do výsledkové listiny okresního kola BiO v Trutnově, které se bude konat dne 21.4.2009. V HK byla Magda sice nejlepší, ale první místo to nakonec nebylo - takhle šalamounsky vypadá výsledková listina po protestu.

S účastí Vaší dcery v krajském kole automaticky počítáme bez ohledu na její umístění ve výsledkové listině OK BiO Trutnov. S rozhodnutím byla seznámena okresní komise BiO v Trutnově a souhlasila s ním...

 Dějství čtvrté:

V trutnovském okresním kole (21. 4. 2009) Magda de facto nesoutežila, ale byla z toho bramborová medaile.

Obrazek

 

Radniční listy Trutnov - květen 2009

 

 

 

Obrazek

 

 

Příběh se uzavírá:

Krajské kolo v Hradci Králové - 13. 5. 2009 - Magda zanechala všechny "protestanty" za sebou a skončila na druhém místě. 

ObrazekObrazek

 

 

 

 

Obrazek

Dějství prvé: