Jdi na obsah Jdi na menu

Francie - Beaune - Hôtel-Dieu 2019 09

Hôtel-Dieu - špitál pro chudé ve městě Beaune. Ústředním prostorem areálu budov je „pokoj chudých“ - sál o rozměrech 50x14x16m s dvěma řadami dvoulůžek a kaplí, aby se i ležícím nemocným mohlo dostat dobrodiní mše svaté.


Jeho zakladatelem byl Nicolas Rolin (1376-1462), měšťanský syn, právník, politik, mecenáš. Od roku 1408 ve službách burgundského vévody Jana Nebojácného, následně 1423 jmenován kancléřem jeho nástupce Filipa Dobrého, defacto druhým mužem vévodství. Po čtyřicet let si, současníky zároveň obdivován i nenáviděn, udržel svou pozici a úspěšně množil majetek.
Georges Chastelain (1415-1475) historiograf burgundského dvora poznamenal, že Rolin „vždy sklízel na Zemi, jako by Země měla být navždy jeho příbytkem“.


Ke společenskému vzestupu mu velmi pomohl  sňatek (v pořadí jeho třetí) s Guigone de Salins (1403-1470) ze starého burgundskému šlechtickému rodu, později spoluzakladatelkou špitálu, v jehož interiérech potkáváme v mnoha variacích symboly klíčů a věží - znaků obou rodin.


Na závěr prohlídkové trasy přichází setkání s jedním z nejvýznamnějších plodů Rolinova mecenátu  - deskovým křídlovým oltářním obrazem se scénou Posledního soudu od Rogiera van der Weyden (1444-49).


Mistrovské dílo vrcholného období vlámského malířství bylo původně dominantou kaple, nyní je umístěno v důstojném prostředí Salle du Polyptyque du Jugement dernier. Nádheru několika sotva postřehnutelných detailů rozměrného oleje na dřevě si můžete vychutnat prostřednictvím dálkové ovládané lupy.


Hôtel-Dieu - „Palác pro chudé“ založený roku 1443,  sloužil svému poslání v letech 1452 - 1971 a od roku 1984 lze za jeho pokračování považovat Nicolas Rolin Center.