Jdi na obsah Jdi na menu

Izrael - rezervace Agamon Hula - Chulské údolí 2014 03

Rezervace Agamon Hula - Chulské údolí - 23. 3. 2014

Souřadnice: 33° 6'11.19"N, 35°36'32.90"E

Po snídani směřujeme z kibucu Gonen do rezervace Agamon Hula. Během krátkého přesunu registruji mohutné eukalypty vysazované podél některých zdejších silnic jako přirozený kryt proti ostřelování vozidel z blízkých Golanských výšin. Silnice překračuje lehce přehlédnutelný, jen několik metrů široký, kalný tok Jordánu. Než se stočíme k jihu na transizraelskou silnici č. 90 máme přímo proti sobě pohoří Naftali na izraelsko-libanonském pomezí.

Stále je na co se dívat – zaujaly mne plantáže vzrostlých opuncií stejně tak jako branci obojího pohlaví postávající se svými osobními zbraněmi na autobusových zastávkách, popřípadě stopující z víkendu zpět do kasáren (muži rukují na 3, ženy na 2 roky vojenské služby, kterou podle informací pracovnice našeho velvyslanectví neberou ve valné většině jako nutné zlo. Naopak absolvování výcviku u některých jednotek je prakticky nezbytným odrazovým můstkem ke kariéře u významných nadnárodních společností – speciálně elitní zpravodajský útvar 8200 je tím pověstný.)

Odbočujeme k rezervaci. Parkoviště před návštěvnickým centrem zeje prázdnotou. Na krátko se rozptylujeme po blízkém okolí stále s dalekohledy a foťáky v pohotovosti. Otevírají v 9:00. Návštěvnickým centrem spíš projdeme, než že bychom mu věnovali větší pozornost.

Cestu o délce cca 8 km místní nahrazují projížďkou šlapacími nebo elektrickými vozítky. Pěší varianta, kterou jsme k poznávání místa zvolili, tu moc neletí. Pokud jde o konzumaci místních krás, vyhlášenou možností jsou v době jarní a podzimní tahové zastávky jeřábů a čápů výlety ve vyhlídkových vozech tažených běžnými traktory přímo mezi krmící se hejna. Zemědělské stroje nevyvádějí ptáky z klidu a návštěvníci mají možnost pozorovat je z bezprostřední blízkosti.

Výletní traktorová souprava


Dnešní mělké jezero o rozloze cca 1 km2 je zachovaným zlomkem původní daleko rozsáhlejší vodní plochy, o níž se Bible zmiňuje pod jménem Meróm. Ta byla součástí mokřadní krajiny přeměněné v 50. letech 20. století. v zemědělskou půdu. Krajinné scenérii vévodí 30 km na sever hora Hermon (2814 m. n. m.) se zbytky sněhu.

Pohled z Chulského údolí k hoře Hermon


Východní okraj údolí o rozměrech 25 x 6-8 km lemují Golanské výšiny a ze západu již zmíněné hory Naftali. Rovina kolem jezera je protkána kanály s porosty papyru (jde o nejsevernější výskyt této rostliny)  - dobré místo pro pozorování želv kaspických.

Veškerá vegetace pod našima nohama je tvořena široce rozšířenými ruderálními druhy  - ječmen myší, ostropestřec, ohnice, penízek rolní, nízké druhy slézů, kopřiva žahavka ve mně vzbuzují dojem, že stojím na okraji pole někde v Polabí. Tam bych však těžko spatřil druhy, které jsem si prohlédl poprvé v životě – namátkou u nás již vymizelý ťuhýk rudohlavý, pelikán bílý, orel volavý, nebo třeba hlučné hejno vrabců pokřovních. Opakovaně během dne očima hltáme barevné odstíny ledňáčka hnědohlavého.

Na kryté vyhlídce vychutnáváme blahodárný stín a fotíme párek lžičáků pestrých. Nad Golany pozorujeme v termice desítky čápů bílých, stejné počty jich posedávají na loukách uvnitř rezervace. Vedro vrcholí, blíží se třetí hodina odpolední a s ní konec okružní cesty místem označovaným podtitulem „Ráj pro lidi a ptáky“. 
 

Vyhlídkové molo v rezervaci Agamon Hula


Druhému průchodu návštěvnického centra dávám víc času, touha po chlazeném nápoji neutralizuje i na zdejší poměry vysokou cenu, navíc je třeba přivézt nějaký ten suvenýr.
Za chvíli nasedáme do aut a vydáváme se na Golanské výšiny.

Pozorované druhy ptáků:

volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
ledňáček hnědohlavý (Halcyon smyrnensis)
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis)
cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
dudek chocholatý (Upupa epops)
bělořit plavý (Oenanthe isabellina)
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
čáp bílý (Ciconia ciconia)
rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)
volavka bílá (Casmerodius albus)
lžičák pestrý (Anas clypeata)
vodouš rudonohý  (Tringa totanus)
vodouš šedý (Tringa nebularia)
pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
volavka červená (Ardea purpurea)
slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
hvízdák eurasijský (Anas penelope)
moták pochop (Circus aeruginosus)
kolpík bílý (Platalea leucorodia)
jespák bojovný (Philomachus pugnax)
čírka obecná (Anas crecca)
linduška luční (Anthus pratensis)
rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
kopřivka obecná (Anas strepera)
jeřáb popelavý (Grus grus)
luňák hnědý (Milvus migrans)
frankolín obecný (Francolinus francolinus)
prinie obecná (Prinia gracilis)
cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
chocholouš obecný (Galerida cristata)
čejka trnitá (Vanellus spinosus)
konipas bílý (Motacilla alba)
vlaštovka skalní (Cecropis daurica)
rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
křepelka polní (Coturnix coturnix)
alexandr malý (Psittacula krameri)
strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
rybařík jižní (Ceryle rudis)
orel mořský (Haliaetus albicilla)
husice liščí (Tadorna tadorna)
bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus)
kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
orel volavý (Aquila clanga)
ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)


Pokračování ...